Isabel Rodríguez López

Isabel Rodríguez López

Secretaría de Benestar: Isabel Rodríguez López, tenente de alcalde de Viveiro, Concelleira de Benestar Social e Licenciada en Medicina.