fbpx

Javier Cerquerio González

Javier Cerquerio González

Secretaría de Cooperación Social: Javier Cerquerio González, Licenciada en Ciencias Políticas, Técnico Superior en Cooperación Internacional e Desarrollo, Concelleiro e voceiro socialista no Corgo.